Het VD ALTERNATIEF staat voor nationale democratie,

actieve burgerparticipatie en transparantie. 

 


Constitutioneel Hof & onafhankelijke rechtsspraak.

 

 

Staatkundige vernieuwing & actieve burgerparticipatie.

 

Territoriale integriteit en soevereiniteit.

 

De inzet geopolitiek van een code of conduct voor veelzijdige beschavingscomplexen.

 

Rechtvaardige samenleving zonder gemarginaliseerde jongeren en kansarme ouderen.

 

Reële en effectieve aanpak van georganiseerde miskenning, discriminatie

en uitsluitingsmechanismen. 

Lees meer……..