De Vuurtoren is het strategisch kenniscentrum van het VD Alternatief. 

 

De Vuurtoren stelt zich als kenniscentrum verbonden aan de partij ten doel een eigentijdse bijdrage te leveren aan nationale en internationale vraagstukken. Een en ander vanuit een haast Spengleriaans bekeken historische en culturele perspectief. Het kenniscentrum zal tevens een bijdrage leveren aan de professionalisering van de politieke praktijk.  De Vuurtoren opereert vanuit de ‘kantel-tijd’ gedachte: “dat de democratiserings- beweging, met nieuwe politieke grondvormen en organisatiestructuren, en nieuwe wereldbeeld-oriëntatie het primaire thema is voor de (post)-geëmancipeerde burger.”

 

Praktisch

 

Het schrijven van persberichten, artikelen en analyses die aanzetten tot nadenken behoort tot de taken van  De vuurtoren. Voor leden en geïnteresseerden die op de hoogte blijven van de nieuwsberichten van het VD Alternatief, voert De Vuurtoren een frequente update uit van de website en andere passende sociale media waaronder Facebook. De reacties of bijdragen worden door het team van De Vuurtoren gescreend door een brede groep deskundigen die vanuit hun diverse expertises feedback en advies geven. De Vuurtoren, houdt zich als wetenschappelijk instituut  verbonden aan het VD Alternatief onder andere  bezig met:

 

  • Het ontplooien en implementeren van leer- en bewustwordingsprogramma’s, ter verduidelijking van het gedachtegoed van het VD Alternatief als politieke partij;
  • Het leveren van bijdragen aan het tot stand brengen van een nationale democratische orde die is gebaseerd op respect voor menselijke waardigheid en (mede) verantwoordelijkheid,;
  • Het zijn van een kennis,- informatie,- en activiteitencentrum voor niet alleen de partijtop, maar voor brede groepen in de samenleving;
  • Het door middel van seminars bijdragen leveren aan de discourse over een post-globalisering;
  • Het zorgdragen voor een adequate huisvesting van De Vuurtoren met zichtbare woordvoerders, bekwame (vrijwillige) medewerkers, een professionele persdienst en een voortdurende berichtgeving vanaf het probleemfront;
  • Het monitoren en jaarlijks verslag doen van de inwerking van het VD Alternatief in democratisch Nederland.

Naast onderzoek en seminars verzorgt De Vuurtoren training in communicatieve vaardigheden,  politieke kennis en strategisch denken.    Dit moet een baken vormen om een nieuwe generatie politieke leiders bewust te maken van het navigeren in de steeds complexer wordende wereld. 

 

De Vuurtoren werkt met organisaties die het ideaal van de beweging VD Alternatief ondersteunen.

 

Voor vragen over het VD Alternatief, lidmaatschap,  vrijwilligerswerk, politieke agenda, donatie, of iets anders, dan kunt u contact opnemen via info@vdalternatief.nl