ewaldHet VD Alternatief is met name een nationale democratiseringsbeweging.

 

Het VD Alternatief is een beweging die de burger en zijn grondrechten een centrale plaats geeft in het politieke bestel. Het uitgangspunt is dat wij de burger zijn plaats terug geven als de voornaamste aandeelhouder in de organisatie van de democratie.

 

Door de aanwezigheid van een doordachte visie, een brede maatschappelijke inzet en een grootschalige mobilisatie, is het VD Alternatief de logische verzamelplaats voor onafhankelijke geesten, dissidente impulsen en politieke vernieuwingsprocedures. Via strategische kracht-krachtrelaties met gelijkgezinde organisaties, burger initiatieven en mobilisatie van onderop (op plaatselijk, regionaal, nationaal niveau), wil het VD Alternatief gedaan krijgen dat: ‘de democratisering van de burger en de vernieuwing van het politieke bestel, daadwerkelijk het urgente karakter krijgt die het verdiend’. In andere woorden: dat het belang van de burger weer vertaald wordt in herkenbaar beleid.

 

Het VD Alternatief stelt zich ten doel een zodanige herverdeling van de politieke macht teweeg te brengen als nodig is voor de verwezenlijking van reële en effectieve democratische grondvormen.

 

Als partijleider ben ik me bewust van het gegeven dat er vraagstukken zijn die vanuit de burger schreeuwen om aandacht. Vraagstukken –zoals massa-emigratie, dubbele paspoorten, verarming en groeiende inkomenskloof, bezuinigingen op lagere- en midden inkomensgroepen, belastingontduiking en ontwijking door met name multinationals, modernisering van justitie en rechterlijke macht, het belang van sociaal en ecologisch verantwoord bedrijfsleven en ondernemerschap, revolutie in het onderwijs, betaalbare sociale huurwoningen en woningen voor jonge starters, groene stedelijke ontwikkeling en innovatie en onze prioriteit een beter zorgbeleid.

 

Nijpende vraagstukken krijgen bij het VD Alternatief de aandacht die zij verdienen.

 

Om onze doelstelling en speerpunten op een voor de burger begrijpbare wijze in kaart te brengen en te verwoorden maak ik me sterk om het verkiezingsprogramma te laten uitwerken binnen De Vuurtoren, het wetenschappelijk instituut van het Verenigd Democratisch Alternatief.

 

Ewald Sherwin Leeflang