Tot de activiteiten van het VDAlternatief-nieuwsagentschap behoort het schrijven van persberichten, artikelen en analyses die aanzetten tot nadenken. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Volg ons dan hier, maar ook via Facebook! Wil je reageren of bijdragen? Stuur dan een mail.

Opinie-VDA

 #‘Breaking Bad’ in Nederland: #Tweede Kamerverkiezing 2017

 

Wat ‘onze eigen’ geglobaliseerde kliek met Nederland heeft gedaan blijft een ontoereikend raadsel, zolang de schaduw van neoliberale slopers en hellevorst van egocentrisme, hoogmoed en perverse graai-prikkels over het ideologische vacuüm in de Haagse politiek niet wordt herkent.

 

Ewald Sherwin Leeflang, Amsterdam, 25 februari  2017

 

‘Het land’ is ziek

 

Aan de vooravond van de verkiezingen van 15 maart, voltrekken zich meerdere  taferelen in het waarden-loze theater van de Nederlandse politiek.  Sommigen zijn net zo merkwaardig als een koortsige droom. Terwijl Rutte bazelt over “Het kabinet is zijn opdracht nagekomen om het land uit de economische en financiële crisis te halen” – beraadslagen (s)linkse ‘Breaking Bad’-Gütmenschen achter de coulissen over bezuinigingen voor de verarmde middenklasse, kwetsbare en getraumatiseerde onderklasse. Dus geen 500 of 2000 euro voor iedereen met een baan, maar fors minder huurtoeslag en nul vakantiegeld voor mensen in de bijstand. 

 

Ingesponnen in de gefingeerde werkelijkheid van manipulatieve massamedia, lobbyisten van multinationals, banken en financiële instellingen; omgeven door diffuse inzichten, verborgen geopolitieke belangen en onduidelijke militaire conflicten; verdwaald in de abstracte overpeinzingen van het roof-kapitalisme en dobberend op de morele chaos van het Avondland – bezingen de Haagse regenten de belangen van beursgenoteerde ondernemingen en Europese Unie (EU). Zij blijven in Nederland met de rug naar de burger staan – terwijl die met #Donald Trump in Amerika inmiddels volop de aandacht krijgt die het verdient.

 

Ik geloof dat ik een nuttig werk doe als ik over deze zaken een paar verhelderende opmerkingen tracht te maken.

 

Het cynisme van teamRutte.nl

 

Met de PvdA en de VVD is de armoede en verarming onder de Nederlandse bevolking zichtbaar en onzichtbaar overal aanwezig, zoals blijkt uit de voortdurende stijging van het aantal mensen dat moet bedelen voor een karige uitkering of mensonterend voedselbankpakket. Dan zijn er de chronisch zieken en ouderen die kapotgaan onder de lasten van eigen bijdragen voor langdurige zorg en ondersteuning thuis of in een instelling. Voor anderen is de werkelijkheid dat zij voortdurend van hun pensioen zijn beroofd, door het ‘fatsoenlijke’ beleid van ‘politieke correct’ schorem dat hun eigen inkomens, oudedagvoorzieningen en riante wachtgeldregelingen wel heel erg veilig heeft gesteld. Om maar te zwijgen van de wijze waarop de overheid op schoot van het bedrijfsleven de ‘working class’ opsplitst in een totaal verziekte arbeidsmarkt, en zo te fragmenteren dat elke vorm van verzet geheel onmogelijk wordt gemaakt.

 

Het is een obscuur en naargeestig #’Heisenberg’ beleid dat we in Nederland aantreffen, dat is wel zonneklaar. Maar daardoor weten we waar we aan toe zijn, en waartegen we ons moeten verzetten, namelijk:

 

 • de giftige ambities van VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA en SP,
 • de politiek correcte Binnenhof-bewoners en wat zij als ‘De waarheid’ beschouwen,
 • de autoritaire besluitvormingsmechanismen van de EU en het voortbestaan van de EU in de huidige oligarchische vorm,
 • de desorganisatie en het verval van de Nederlandse staat,
 • de destabilisering van de democratie door vriendjespolitiek, zwendel en staatsondermijnende gesjacher,
 • het lukraak vermarkten van de kennis, arbeid en zorg,
 • de minachting boven de Haagse stokvijver van alles wat anders en daarom ‘minder’ is,
 • de verzwakking of uitputting van alternatieve democratische opties,
 • en natuurlijk het roofsocialisme en –kapitalisme

 

In naam van een zogenaamde ‘opdracht’ heeft teamRutte.nl een kloof geschapen als tussen mensen en dieren, tussen elite en ‘tokkies’, tussen rijk en arm, tussen winnaars en verliezers, tussen de gelukkigen en nietsbezitters, tussen hoogopgeleide nietszeggende haatzaaiende (s)linkse anti-Trump kosmopolieten – en de grote menigte van de bevolking. Uiterst consequent wordt de Nederlander weggezet als kinderlijk en bespottelijk, lapzwans en niksnutter, negatief of populist of zoals tijdens het Nederlandse ‘nee’ tegen de Oekraïne oligarchen als achterlijke complotdenkers, publieksgeile flapdrollen of lamlendige kurketrekkers van Putin. De scheldwoorden voor het gewone Nederlandse gezonde verstand komen tekort wanneer ónze eigen’ “fatsoenlijke” politieke kliek aan het woord is.

 

#Breaking Bad – Den Hagistan

 

De schaduw van ‘The Powers That Be’ zit overal verscholen in de ‘holier-than-thou’ en ‘Holland against Hate’#Donald Trump van onze verknalde westerse beschaving. Echter, het grootste deel van de problematiek zit verborgen in de ‘methlabs’ van supranationale instituten – zoals het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europese Hof – waar de ‘antidemocratie’ iedereen vertelt: hoe het zijn portie met kleurrijke dogma’s en autoritaire voorschriften moet accepteren.

 

De blauwe methamfetamine drugfabrikant #Walter White (‘Heisenberg’) uit het #Breaking Bad universum – die Liegen, Bedriegen en Manipuleren tot een professionele bezigheid heeft gemaakt, waaruit zijn grondhouding als kwade genius tegenover de feiten van het leven blijkt te staan – krijgt in het “Survival of the Richests” en “Might is Right” universum van de Europese Unie zijn meest pregnante betekenis. Tel daarbij op de kersverse plannen voor een EU-leger, met EU-belastingen, met een fors hogere EU-begroting, met meer mogelijkheden voor de EU om lidstaten de les te lezen en je krijgt de waanzin situatie die we nu aantreffen.

 

Ik hoop dat de lezer het probleem van de psychotische staat in de hedendaagse postpolitieke rede herkent.  

 

Gütmensch#Timmermans   

 

In links en progressief Nederland, maar ook elders in ‘Merkeliaans’ Europa zijn de idealen van vrijheid- en ontplooiing, gelijke kansen voor iedereen, sociale rechtvaardigheid en democratische integriteit – geheel uit de mode geraakt. Door goed te kijken naar de VS zien we het systemische probleem van zo’n beetje alle (westerse) maatschappijen: het verval van de liberale politieke grondhouding en bepaalde sociaal-democratische sympathieën enerzijds en de hang naar hebzucht en dogmatische denkschema’s anderzijds.

 

Het onware en irreële laat een heel schijnheilig gezicht zien, zo nodig met een ‘Nep- en Fop#Heisenberg-huiltraan’ die wij kennen van ‘onze eigen’ Eurocommissaris #Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans. Maar de aap komt altijd uit de mouw. De Binnenhof-bewoners, Europarlement schijn-aristocraten en Soros-puppetmasters willen niets liever dan Nederland omvormen naar een grote baraks-of gevangenisbinnenplaats van de Europese Unie. In de denktrant van D66 en GroenLinks: een reusachtige paviljoen van hebzucht en multiegoïstische verlangen, die pretendeert wereldomvattend te zijn. Het Nederland van weleer is weggegeven aan Brussel.  Het is sindsdien verkwanseld aan het grote bedrijfsleven en zij die alleen het beschermen van hun belangen in hun voordeel nastreven. 

 

Een historisch moment

 

De kiezer zit gevangen tussen het waanachtige dromen van regenten, en de vergeldingsdrang van opkomende nieuwe partijen die aan al de dwaze komedie een einde wil maken.

 

Onder het credo “dit nooit weer” is kiezen voor de PvdA, de VVD, D66, GroenLinks, het CDA of SP niet langer een optie waaraan kan worden voldaan.  Deze partijen hebben hun betekenis voor Nederland reëel en effectief verloren. Ze zijn van nul en generlei waarde voor de burger. 

 

Het wordt tijd dat de meest besmette karakters in de seizoensopruiming gaan. We roepen het jaar 2017 uit tot het jaar van de grote opruiming ……..

 


 

15 december

 

VD Alternatief  OPINIE

 

Kranten voeren schaamteloos campagne voor VVD en besmette wisselspelers PvdA, D66, GroenLinks en CDA

 

De verkiezingen komen er aan. Tijd dus voor borstklopperij, mooie verhalen, nieuwe beloften en het verdonkeremanen van de enorme puinhopen op elk terrein.  Welkom in Nederland waar de leugen regeert en niets meer is zoals het lijkt. Na vier jaar wurgbezuinigingen en honderden duizenden mensen in armoede te hebben getrapt, wil PvdA en VVD vooral gezien worden als ‘toffe peren’ die Nederland van de afgrond heeft gered. Het is dus crisis.  De bankencrisis wel te verstaan.  Maar aangezien de schuld van die crisis niet ligt bij de bankensector an sich, maar bij de oplossingen die de politiek geboden heeft – wat dus helemaal geen oplossingen zijn – zitten we de facto weer in een crisis. Ditmaal krijgt het populisme de schuld.  Die crisis moet ook bestreden worden, aldus VVD en PvdA, want het volk moet wel in sprookjes blijven geloven. Ook als die in dwangkampen, of aan de ketting van politieke ondernemers moet worden afgedwongen.

 

Om het volk te overtuigen van het ‘goede’ van VVD en PvdA, wordt niets aan het toeval overgelaten om de geweldigste toekomst visie de wereld in te slingeren.  ‘Het gaat goed met Nederland’  ‘de economie trekt weer aan’, ‘mensen hebben weer meer te besteden’, ‘het zorgstelsel in Nederland doet het in vergelijking met tien andere hoogontwikkelde westerse landen goed’, ‘Nederland doet het goed in Europa’, ‘consument is weer positief gestemd’, ‘werkeloosheid daalt verder, vooral de 45-plusser profiteert’, ‘Nederland is crisis volgens CPB helemaal te boven’, ‘de minister van financiën is blij dat de crisis voorbij is’, migranten integreren goed …’ en zo gaat het door tot aan de verkiezingen. Alsof er alleen imbecielen in Nederland wonen, of de bananenrepubliek logica tot hoogste norm is verheven.

 

We zien dat over de honderdduizenden mensen die de afgelopen jaren door wurgbezuinigingen de armoede zijn ingetrapt met geen woord wordt gerept. Ook niet over de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, levenswerk zien instorten, kinderen  zonder eten naar school en/of bed moeten sturen. Het regent nog altijd faillissementen, ontslagen of beëindigen van contracten. De miljarden die zijn verkwanseld, terwijl graaiers en zakkenvullers lekkertjes door VVD en PvdA in de watten zijn gelegd wordt ook weggedrukt.

 

We zien dat VVD en PvdA niets hebben nagelaten om grote delen van het Nederlandse volk economisch en financieel de neoliberale duimschroeven aan te draaien. Dit regime is tekeer gegaan als bezetene om het volk uit te zuigen en kapot te maken, maar voor die gadverdamme is men in de politiek inmiddels totaal immuun.

 

Aan het einde van de rit is de boekhouding dan wel op orde, maar de puinhopen zijn nauwelijks is te bevatten. Alle instituten zijn uitgehold of kapot gemaakt, gecorrumpeerd en gepolitiseerd. De omkooppraktijken van de VVD via hun Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn legio en schreeuwen nog steeds om antwoord.

 

De leugen regeert. De politiek van VVD en PvdA is de politiek van  enge belangen en het grote geld. Schaamteloos heeft men alle  banden met het gewone volk doorgesneden.  De politiek is er niet meer voor het gewone volk, zoveel is wel duidelijk. Jammer dat de SP geen moer heeft gedaan om de uitbuiting van het volk een halt toe te roepen.  Maar daarom staat die partij thans op de politieke kaart als zijnde van nul en generlei waarde.

 

Aan het linkse gezwets hebben wij geen enkele boodschap meer.  Die is evenveel waard als toiletpapier, broodje aap of lulkoek. Het oordeel is straks aan de kiezer.

 

Dat kranten en t.v. schaamteloos de partij leugens van VVD en PvdA reproduceren is meer dan ik kan verdragen. We weten immers dat  IMF, OESO en ING bijna precies het omgekeerde beweren van wat de VVD en PvdA ons laten geloven. Het gaat helemaal niet goed met Nederland.  De enige die iets te vieren hebben zijn de corrupte politici, hun handlangers en vriendjes in de media en het grote bedrijfsleven. Daar is het overgrote deel van het Nederlandse volk het wel over eens.

 

Willen wij als bewust levende burgers de zicht op vele gebieden ontvouwende depressies, inzinkingen en implosies het hoofd kunnen bieden, dan wordt ons geen alternatief gelaten dan het Verenigd Democratisch Alternatief. Het is inmiddels 12 uur en dus de hoogste tijd om afscheid te nemen van het gesloten en verrotte controle systeem van politieke partijen die alleen maar instaat zijn gebleken tot verraad,  vernederen, verloochenen en vertrappen van de belangen van de medemens die zich tot hen wendde.

 

“Ge moest beschaamd zijn”

 

Nu de linkse, rode, groene en overduidelijk besmette partijen niet meer weten of ze nog over een innerlijke huishouding beschikken, wordt duidelijk hoe versleten het democratische jasje is dat door hen wordt afgedragen. Nu deze partijen niet in staat blijken om een tegenwicht te vormen tegen het giftige marktfundamentalisme en ons alternatieven aan te reiken, is de conclusie dat wij niet verder kunnen met deze nep-vertegenwoordigers die zich hangend boven de slijmerige Haagse kaasstolp, niets van onze belangen aantrekken, meer dan gegrond. Het is ook niet vreemd, nee zelfs logisch, dat mensen het vertrouwen in het disfunctioneren politiek systeem volledig kwijt zijn geraakt.

 

Overbodig hier uit te leggen, dat de echte taak niet ligt in overnemen van het uitgeleefde, meer dan 150 jaar en daarmee verouderde politieke bestel met haar elitaire democratische proces. Onze inzet beperkt zich dan ook niet simpelweg tot verzet tot de neoliberale presessen die het burgerschap en nationaal belang ondermijnt, kapot maakt en overwoekert.

 

Waar het om gaat is dat de burger weer een reële en effectieve positie krijgt in het politieke besluitvormingssysteem. Directe inspraak, op uiteenlopende manieren met name bij het proces van politieke besluitvorming, zowel op nationaal als op lokaal niveau.

 

Met de volksbeweging VD Alternatief krijgt de burger niet alleen zijn land terug, maar ook betekenisvolle politieke inspraak en reële toekomstperspectieven. Het primaat van de politiek over de economische orde zal zegevieren. Uiteindelijk moet Nederland van een obscure neoliberale “Holland B.V.”, omgevormd worden naar een politiek en cultureel stabiele grootheid, die het feitelijk zou moeten zijn op de geopolitieke kaart.

 

Iedereen die zich wil inzetten voor politieke en culturele vernieuwing, maatschappelijke betrokkenheid en geopolitieke verantwoordelijkheid is welkom in de volksbeweging VD Alternatief.

 

Ewald Sherwin Leeflang


att00092

 


vda-persbericht-het-ontwaken-definitief

 

 Persbericht Groningen

 

VD Alternatief

 

Goedendag,

 

Namens het Verenigd Democratisch Alternatief, een nieuwe politieke partij in Nederland, stuur ik u dit bericht vanuit de afdeling Groningen. Als partij van en voor het volk, een partij die inziet dat het zoals het nu in Nederland gaat onmogelijk vol te houden is, zijn we een initiatief begonnen om zoveel mogelijk lokale gemeenschappen aan te spreken. We willen in de eerste plaats ons bestaan kenbaar maken en tegelijk partners vinden in onze missie om burgers door heel Nederland te verenigen. Dit willen wij op politiek vlak maar zeker ook op sociaal en religieus vlak bewerkstelligen.

 

Zoals u in de mailinglijst kunt zien is dit een initiatief dat religie en achtergrond overstijgt. Zowel christelijke als islamitische, joodse en atheïstische organisaties hebben we besloten aan te schrijven. We wensen het discours op gang te brengen over nieuwe manieren van samenleven. De intentie is samenkomst op een discussie avond om erachter te komen wat nu eigenlijk de visies van verschillende gemeenschappen in Groningen zijn op onderwerpen als het aardbevingsgebied, hoge werkloosheid, maar ook toenemende spanningen tussen religies en politieke partijen.

 

We hopen zo nader tot elkaar te komen, mogelijke oplossingen te bedenken en samen een alternatief op de kaart te kunnen zetten ten opzichte van de huidige status quo van verdeeldheid en wantrouwen jegens elkaar.

 

Mocht u en uw specifieke gemeenschap geïnteresseerd zijn in een gesprek met ons dan horen wij dit graag. Mocht u geïnteresseerd zijn in een discussie avond dan zouden we vereerd zijn u te mogen verwelkomen op een avond die binnenkort georganiseerd moet worden. Mocht u in het uiterste geval zelfs bereid zijn te helpen met het opzetten van zo’n avond dan zouden we ons werkelijk in de zevende hemel bevinden.

 

Graag horen we van u en mocht u meer willen weten over het VD Alternatief en onze standpunten, dan kunt u ons vinden op <www.vdalternatief.nl

 

Met vriendelijke groeten namens het VDA team,

 

Yuri Bijzitter

Regiocoördinator Groningen

ysbijzitter@outlook.com


Nieuwsbericht: 28 november 2016

 Verenigd Democratisch Alternatief

 

ER WAART EEN NIEUWE SPOOK

DOOR NEDERLAND EN EUROPA

 

Er waart een spook door de westerse wereld. Het is het spook van een nieuwe tijdgeest die voor Nederland en Europa aanzienlijke aardverschuivingen in het vooruitzicht stelt. Een politieke orde van het volk en voor het volk, dat wil zeggen met de burger centraal in de democratie, is daarom geen luxe, maar pure noodzaak geworden.

 

Overal maken de machthebbers van het oude Europa zich schuldig aan machtsmisbruik, staatsondermijnend gesjacher, minachting voor de burger en ondergrondse geopolitieke smeerpraktijken. Onder het mom ‘dit is beter voor het volk en dat beslissen wij’ wordt niets aan het toeval overgelaten om genadeloos in te grijpen in de verworvenheden en rechten van het volk.  Het volk laat zich dat aanmeten, naar het schijnt, omdat het te verdeeld en niet mans genoeg is om het zelf op te lossen. Onder het adagium ‘laat de ander het maar opknappen’, is het nu aan het volk dat ten onder lijkt te zijn gegaan aan een vegetatieve bekrompenheid om in actie te springen.  VD Alternatief in Nederland is opgericht als antwoord op de maatschappelijke onzekerheid, economische en politieke polarisatie.

 

De gevestigde machtspartijen in Europa, en dus Nederland, buiten het gemakzucht en de onoplettendheid onder de bevolking ten volle uit. Met, min of meer, masochistische motieven, “strategische communicatie” en inzet op camouflerende nieuwsberichten – hanteren de machtspartijen een enorme bewapening voor tegen afwijkende meningen. Met name de traditioneel linkse partijen gedragen zich als ‘kinderen’ van nationaalsocialistische vaders, die niet langer tolereren dat iets of iemand de bestaande neoliberale politiek ter discussie stelt.

 

Wie het ook maar oneens is met de pretentieuze politieke projecten of netwerken van de reëel bestaande elite-democratie, is niet slechts een antagonist met andere opvattingen, maar wordt weggezet als potentiële of daadwerkelijke fascist, of zoals nu in de EU een Kremlin-adept, een islamofoob, xenofoob, een racistische nationalist, of – zoals men boven de slijmerige Haagse stokvijver vaak zegt – een ‘groteske’ populist. Uiterst consequent worden liberalen critici weggezet als “zielepieten” die het verdienen om veroordeeld, bespot, vernederd en uitgescholden te worden.  De antiracistische ‘linkse pers’ en ‘Rode PvdA Pausen’ van weleer zijn de neoliberalen en mensenhaters van de nieuwe tijd.  Zoveel is wel duidelijk.  De Nederlandse en Europese elite werd wat het wilde voorkomen, en daarmee is zij verworden tot haar eigen grootste vijand. Het is een toestand waarin leugenaars anderen voor leugenaars uitmaken.

 

ONDERTUSSEN  ontbreekt het de westerse democratieën, die na 1990 en vooral in Nederland na 1995 steeds meer een neobelligenrente VVD koers zijn gaan varen  aan een stem die zich kan verhouden tot de grote zorgen van de ‘Boze Witte Man‘, voor zover deze bestaat, in de westerse wereld.

 

Europa lijkt te islamiseren en de oorspronkelijke bevolking heeft het zwaar met antiracistische partijen als DENK, die in hun geldingsdrang en fanatisme zelf de racisten geworden zijn. Veeleer vertegenwoordigen ze een nijdig subproletariaat, erger nog, een desperate beweging van rabiaatzwangere minderheden die nu stampede maken met postkoloniale of religieuze vijandbeelden

 

Om terug te komen op de gevestigde pseudoliberale partij elite; ze produceert slechts mensen die buiten de boot vallen en radicaliseren.

 

De bestrijding van de jeugdwerkloosheid die de samenleving verstoort is jarenlang een farce. Vaste banen zijn voor de massa een onhaalbare utopie geworden die slechts voor enkele uitverkorenen nog weggelegd lijken te zijn. De meerderheid van de eurolanden wankelt, maar cynische politici blijven zich warm lopen voor het optrekken van de afdracht aan kapotte-staten als Griekenland en Oekraïne. Intussen profiteren de grote bedrijven profiteren van belastingvoordelen, goedkope arbeid, fnuikende lonen en pensioenopbouw. De burger betaalt steeds meer voor zorgpremie en huisvesting. Niet lullen, maar poetsen is alsmaar weer het devies van cynische sociaal democraten en intolerante neoliberalen.

 

Terwijl de machtshongerige neoliberale-devoten zwelgen in eigen zaligheid  schreeuwen de actuele kwesties steeds harder om antwoord. 

 

We bevinden ons met  EU-apostelen en globaliseringsfetisjisten in een zinsbegoocheling die ernstige gevolgen heeft, als we de aan chronische zelfoverschatting lijdende bestuurlijke kaste blijven verbonden.

 

Met hun wurgende bezuinigingsplannen, megalomane vluchtelingenopvang en  ‘Grote Marktplannen’ leeft het establishment van politici, lobbyisten en bureaucraten wel in hetzelfde kalenderjaar als het gewone volk, maar niet langer in dezelfde historische tijd en tijdsbesef van het volk. De vooringenomenheid van politici toont steeds pregnanter hoe versleten de staatskleren van onze regenten zijn geworden.

 

Het roer moet nu om.

 

Het VDA is een inclusief-patriottische partij die de bestaande machtspartijen en (geo)politiek daadwerkelijk ter discussie stelt, omdat de resultaten aan tonen dat het niet werkt. Het VDA wil een alternatief bieden voor een model dat overal verzuipt in zijn eigen contradicties.  Het VDA is een sociaal-bewogen beweging van onder uit het volk, vertegenwoordigd door mensen met compassie, aantoonbare kennis van zaken, en hart voor het gehele volk, die zich niets van bovenaf laat opleggen wat strijdig is met de lange termijn levensvatbaarheid van de Nederlandse burger op de geopolitieke kaart.

 

Ewald Sherwin Leeflang

vdalternatief.nl

 


 

November 2016

Persbericht

 

Verenigd Democratisch Alternatief

 

“Het roer moet om.”

 

Met deze boodschap vragen wij aandacht voor het volgende. Nederland is gekaapt door VVD, PvdA (met D66, GroenLinks, CDA, enz), valse propaganda en obscure politieke spelbepalers. De burger betaald hiervoor een hoge prijs.

 

 • Inkomensongelijkheid steeds groter
 • Nederland ‘zinkend schip’ aan de ketting van de EU
 • Burgers monddood en democratisch uitgekleed
 • Corrupte rechtspraak en klassejustitie viert hoogtij
 • Armoede, verarming, groeiende werkloosheid en uitzichtloosheid voor jongeren verergerd door VVD/PvdA kabinet v/d wurgbezuinigingen,
 • Onder het mom van marktwerking, stijgende zorgpremie en eigen risico is de burger overgeleverd aan de onmenselijke zorg en aandacht van kille bestuurders
 • Opgeklopte spanningen – met DENK – zorgen voor steeds meer vijandschap en verdeeldheid tussen de bevolkingsgroepen
 • Het gesloten politiek systeem met machtsgeile elite partijen legt over steeds meer zaken steeds minder verantwoording af
 • Instroom van analfabete vluchtelingen ontregeld de samenleving
 • Buitenland politiek EU en “militair avonturisme” ondermijnd lange termijn levensvatbaarheid Nederland in de 21ste eeuw.

De verkiezingen moeten duidelijk maken, dat wij niet verder willen met het gevestigde kartel van politieke partijen.

 

Verenigd Democratisch Alternatief (www.vdalternatief.nl) is klaar om de burger een echt alternatief te bieden. Mee doen is daarom geen luxe, maar pure noodzaak geworden. Overal in Nederland zijn mensen actief om VD Alternatief sterk te maken.

 

Uw steun is hard nodig

 

Begin nu in uw eigen buurt, omgeving, gemeente of regio met activiteiten om VD Alternatief sterk te maken voor de verkiezingen in maart 2017.

 

Leg contact met gelijkgestemden en zorg dat het verraad een halt wordt toegeroepen.

 

Ewald Sherwin Leeflang

Voorzitter

Verenigd Democratisch Alternatief

www.vdalternatief.nl


 
Persbericht VDAlternatief 2016

 

Het VDAlternatief is van mening dat het belangrijk is dat de kiezer weer zijn stem uitbrengt voor ‘zijn’ partij.Blijkt dat de uitslag leidt tot regeerakkoorden die geen democratische weergave zijn van de uitslag, maar meer het slim samenvoegen van partijen om zo een meerderheid te creëren, dan moet de kiezer automatisch de keuze krijgen om een regering te kiezen die voor haar plannen 51 % van de stemmen moet binnenhalen. 
 

Als het aan het VDAlternatief ligt gebeurt dit na elke verkiezing!

 

Nooit geen mannetjesmakers praktijken of achterkamertjes kabinetten meer. Binnen een dag na de uitslag van de kabinetsverkiezingen kan men beginnen met het installeren van het uitverkoren kabinet. 
 
Vooraf op een zakelijke manier publiekelijk bekendmaken wie er welke portefeuille krijgt. Hierbij kunnen kiezers uit 3 volledig ingevulde en uitgestalde regeringen kiezen. Nooit meer partijen die elkaar gedogen, maar feitelijk lijnrecht tegenover elkaar staan, om zo in het machtscentrum mee te kunnen doen. Het algemeen belang moet weer het regeerbelang worden. 
 
Zo geef je de kiezers het vertrouwen in de politiek weer terug. Door een werkgroep in te stellen die de partijprogramma’s tegen het licht houdt en daar een openbare zakelijke objectieve beoordeling aan koppelt, krijg je de bevolking weer naar de stembus. Misschien niet direct in grote aantallen, maar zelfs dat moet met een transparante publiekelijke campagne mogelijk zijn. 
 
Een partij of een regering zal na afloop van haar regeerperiode ter verantwoording geroepen worden voor hetgeen zij tijdens haar regeerperiode gedaan heeft. Niet op de persoon maar op de daden van de partij en de regering! 
 
Om die reden alleen al is het VDAlternatief, door het hebben van een team heldere denkers, samengebracht in een denktank die de daden en het gedrag van de eigen en andere partijen en de zittende regering nauwlettend monitort en rapporteert, een vooruitstrevende, transparante en heldere partij te noemen. 
 
Door ook de eigen partij niet te vrijwaren, weet de kiezer waar zij aan toe is met het VDAlternatief. Weet de kiezer dat het VDAlternatief haar woorden waarmaakt. 
 
Ewald Sherwin Leeflang
 
Volg ons met Email
Facebook
Facebook
Google+
http://vdalternatief.nl/nieuws/
Twitter
LinkedIn